>>English  
 
SS Master CG(HD/SD)
多路訊息字幕機

一目了然,輕鬆管理,自動連結最新訊息,個別控制播放

  • 產品介紹
  • 規格說明

主機配備
i7/Win7 64位元系統/19吋4U工業機箱/華康字型/1T SYS HD/DVD燒錄機/23吋LED背光螢幕

I/O端子:
Input :HD/SD SDI // Component or cvbs // Blackburst Sync Input or SDI Sync Input
output:HD/SD SDI // HD/SD SDI Key out  // Component or cvbs

支援解析規格
625/25 PAL, 525/29.97 NTSC,HD 1080i50, 1080i59.94, 1080i60